Muring og Rehabilitering av Pipe i Rogaland

Muring av pipe/skorstein og rehabilitering av pipe/skorstein er murertjenester vi utfører for våre kunder i Rogaland. Muring av pipe og rehabilitering av pipe kan gjøres som egne oppdrag, men utføres også ofte som del av større jobber som inkluderer annet murerarbeid.

For mer informasjon om muring av pipe og rehabilitering av pipe i Rogaland, kontakt, Murmester Heskje.

Rehabilitering av gamle piper

Vi har erfaring med rehabilitering av gamle piper som er i ferd med å kollapse. Muring og rehabilitering av pipe kan inkludere nedrivning av gamle mursteiner og pussing av pipen med murpuss for å gjøre den sterk. Hvis pipen er i så dårlig forfatning at den ikke kan reddes må den kanskje mures opp igjen.

Pipen mures da opp igjen helt fra innvendig og nytt igjen over taket.

For mer informasjon om muring av pipe og rehabilitering av pipe i Rogaland, kontakt, Murmester Heskje.